FAQ

Vybíráme a odpovídáme na nejzajímavější a nejčastější otázky týkající se tématu čtyřkolky.
 

Je rozdíl mezi čínskými a taiwanskými čtyřkolkami?

Odpověď:
Ano, rozdíl je v kvalitě konstrukce, kvalitě používaných materiálů a zejména kvalitě výroby. Sice i v Číně se sem tam najde výrobce, který je o trochu kvalitnější než šedý průměr, ale ani tyto výjimky nesnesou srovnání se čtyřkolkami vyrobenými na Taiwanu. Když jsme si před lety vybírali zahraničního partnera, navštívili jsme továrny všech předních čínských i taiwanských výrobců. Mohli jsme se tenkrát domluvit s kterýmkoliv čínským výrobcem, nás ale jednoznačně upoutal Taiwan. Nejen pro ten propastný rozdíl v kvalitě výroby i konstrukce, ale také proto, že lidé na Taiwanu měli daleko větší zájem o věc, chtěli jít technicky a kvalitou dopředu, neměli jen zájem o to, kolik kontejnerů odeberete a pokud možno bez záruky.

Pokud se podíváme na světovou produkci čtyřkolek, na jejich kvalitu a úroveň péče o zákazníka, tak nejvýše stojí čtyřkolky prestižních amerických, japonských a evropských výrobců. Ty jsou ovšem také velmi drahé.  Na zcela opačném konci stojí čtyřkolky čínské výroby. Jsou za velice nízkou cenu, ale velice nízká je také jejich kvalita. A už vůbec neshromažďují informace z trhu, mají problémy s reklamacemi a často je problémem i zásobování náhradními díly. Uprostřed mezi těmito dvěma skupinami jsou pak čtyřkolky taiwanské. Ty se svojí kvalitou, konstrukcí, designem a úrovní péče o zákazníka přibližují čtyřkolkám prémiových značek, ovšem cenově stále zůstávají na velice příznivých hladinách.

Příčiny lepší kvality taiwanských čtyřkolek před čínskými jsou dány i historickým vývojem. Občas si lidé tyto dvě země pletou, někdy jsou házeny do jednoho pytle záměrně. I oficiální názvy obou zemí jsou si podobné. Čína,neboli Čínská lidová republika, se anglicky nazývá People´s Republic of China, zkratka je PRC,  zatímco oficiální název Taiwanu je Republic of China, ve zkratce ROC. Ostrov Taiwan politicky pořád spadá pod Čínu, ale dlouho se snaží o jediné – odtrhnout se od ní.

Zatímco Čína byla od roku 1911 až do konce druhé světové války, kdy přišli k moci komunisté, zmítaná v bojích mezi komunisty, nacionalisty a místními válečníky, Taiwanu vtiskli tvář Japonci, kteří tu před válkou vládli plných padesát let. A právě zde se bere rozdíl mezi mentalitou číňanů a taiwanců, který se promítá i do výroby. Dnešní Taiwanci mají daleko blíže k Japonsku, než k Číně. Mentalita tchajwanců se odráží ve větším důrazu na kvalitu, citu na detail, mají jiná měřítka na to, co smí a co už nesmí opustit brány jejich továrny, ať co do kvality výroby nebo kvality konstrukce.

Pokud nemáte tu zkušenost, pokud chcete čtyřkolku víc opravovat než na ní jezdit, anebo ji používat s permanentním rizikem, že vás někde nepojízdného nechá, je to samozřejmě vaše volba. Ale až zjistíte, že takhle už to prostě dál nejde, rádi vás přivítáme u nás, ve světě kvalitních taijwanských čtyřkolek…
 

Jaký řidičák potřebuji na čtyřkolku?

Odpověď:
Pokud je čtyřkolka homologována jako L7e, upravuje to zákon č.411/2005 sb., konkrétně - § 81 - Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění:

(odst.4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

(odst.5) Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel uvedených v odstavci (4), jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.

Tento zákon tedy jasně říká, že pro řízení čtyřkolky, ať máte čtyřkolku v kategorii L nebo R, je třeba řidičské oprávnění skupiny B1. A protože B1 je podskupina skupiny B, lze čtyřkolku řídit i s ŘP skupiny B.
 

Chci vozit na čtyřkolce dítě. Jak starý může být spolujezdec?

Odpověď:
Zákon neupravuje přepravu dětí na čtyřkolce a není tak stanoven žádný věkový limit pro tuto přepravu. Dotaz, na nějž bylo předmětnou písemností odpovídáno, byl provázán se speciálními čtyřkolkami zařazenými podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, mezi ostatní zvláštní vozidla kategorie R do skupiny speciálních nosičů pracovních adaptérů.

V jiných případech jsou čtyřkolky dle citovaných právních předpisů zařazeny do druhu silničního vozidla motocykl (kategorie L). Vzhledem k tomu lze analogicky odvodit, že odpověď na otázku minimálního věku osob přepravovaných na těchto čtyřkolkách vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, upravujících podmínky jízdy na motocyklech. Podle § 7 odst. 1 písm. e) tohoto zákona nesmí řidič na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.
 

Mohu se čtyřkolkou na dálnici?

Odpověď:
Ano, ale pouze, pokud má vaše čtyřkolka konstrukční rychlost (maximální rychlost podle technického průkazu) vyšší, než 80km/hod.
 

Jak se starat o vzduchový filtr?

Odpověď:
Vzduchový filtr jsou plíce vaší čtyřkolky. Vzduchový filtr brání zničení válce a pístu, které by nastalo, kdyby se do motoru nasál prach. Pro vaši představu, jak obrovské množství vzduchu projde filtrem, tak u motoru o objemu 450 cm3 filtr pročistí při 8000 ot/min zhruba 2000 litrů vzduchu za jedinou minutu (!), a za 20 minut projde filtrem 300 hektolitrů vzduchu.

Prach je tvořen mikroskopickými, tvrdými a ostrými částicemi křemene, a pokud se dostane do válce, vydře jej i s pístem a způsobí zadření motoru. Proto je péče o filtr tak důležitou součástí údržby vaší čtyřkolky.

Mytí filtru

Nejčastěji se u čtyřkolek používají molitanové filtry. Jejich údržba spočívá v pravidelném mytí a následném napuštění olejem. Bez napuštění olejem by molitanový filtr vzduch nevyčistil, neplnil by svoji funkci, proto je tak důležité.

Na praní filtrů se vyrábějí speciální čisticí přípravky, například Maxima Clean-Up nebo Maxima Air Filter Cleaner. Ponořte filtr do tohoto přípravku, filtr v něm důkladně vyperte, popř. jej nastříkejte čistícím sprejem a několik minut nechte působit. Tím filtr zbavíte mastnoty a zbytků starého oleje, na úplné vyčištění filtru to ale nestačí, protože čistící přípravky na filtry nerozpouštějí bahno a bláto. Proto se filtr musí po vyprání v přípravku ještě důkladně proprat v tekoucí vlažné vodě za použití Jaru nebo podobného prostředku. Filtr properte, důkladně vymačkejte (nikdy neždímejte ani nepřekrucujte!), a nechte jej dokonale vyschnout (ne na přímém slunci), nejlépe do druhého dne. Pracujte v igelitových rukavicích. Nezapomeňte vyčistit i vnitřek airboxu vaší čtyřkolky a nosnou klec filtru.

Čeho se vyvarovat:

Nikdy neperte molitanový filtr v benzínu. Benzín, i technický, je pro materiál filtru velmi agresivní. Rozežírá lepidlo, kterým je filtr slepený, a napadá i materiál filtru, postupně jej vyžírá a zvětšuje jemné komůrky filtru, způsobuje stárnutí a zkřehnutí molitanu.

Napouštění filtru olejem

Nejdřív si ještě jednou zopakujme, proč je napuštění filtru olejem tak důležité. Olej na vzduchové filtry má speciální složení – je lepivý, vytváří vlasové nitě, a v komůrkách filtru vytváří lepivou vrstvičku, na které se zachytí i ty nejjemnější částice prachu. Právě proto je nutné používat pouze oleje určené výhradně na vzduchové filtry. Pokud byste chtěli použít obyčejný motorový olej, ten po chvíli steče z filtru a neudrží se v jeho pórech. Olej pro vzduchové filtry je zabarvený, aby bylo dobře vidět, kde je filtr napuštěný dostatečně a kde ještě ne.

Existuje několik způsobů napouštění filtrů olejem:

- ponořit filtr kompletně do oleje, důkladně jej vymačkat, pak jej zabalit do ubrousku nebo novinového papíru
  a vymačkat znovu
- udělat na filtru otevřenou olejovou dózou "berušku" a ručně jej propracovat, dokud nebude zbarvení rovnoměrné
- nalít cca dvě polévkové lžíce oleje do igelitové tašky, vložit do ní filtr, uzavřít gumičkou a promnout,
  až bude filtr zbarven rovnoměrně
- nanést olej na filtr štětcem a promnout jej, až bude zbarven rovnoměrně
- použít olej ve spreji

Ať si vyberete kterýkoliv způsob, výsledkem musí být dobře promazaný filtr, ze kterého ale nesmí olej odkapávat. Filtr před namontováním nechte alespoň 20 minut větrat, aby se odpařila rozpouštědla. Před vlastní montáží filtru ještě naneste na dosedací plochu filtru vazelínu, která dotěsní filtr k nosiči filtrboxu.